HIỆP THƯƠNG KẾT NẠP HIỆP HỘI DNNVV TỈNH LÀ THÀNH VIÊN MTTQ TỈNH, CHỦ TỊCH HIỆP HỘI ĐƯỢC CỬ VÀO ỦY BAN MTTQ TỈNH KHÓA XIV

Ngày 30/12, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ mười một - khóa XIV tổng kết công tác mặt trận năm 2022, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023.


Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hải trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2022.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hải tặng cờ thi đua xuất sắc cho ba tập thể.

Báo cáo công tác MTTQ năm 2022 nêu rõ: Hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã bám sát Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì và phát động. Hoạt động của MTTQ đã có nhiều đổi mới, bước đầu đạt kết quả thiết thực, đặc biệt là công tác tuyên truyền, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân thông qua giám sát, thực hiện dân chủ ở cơ sở đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ các cấp trong hệ thống chính trị, phát huy hiệu quả sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hải trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2022.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chú trọng triển khai sâu rộng đến các khu dân cư trên địa bàn tỉnh với nhiều nội dung và phong trào cụ thể, thiết thực. Tính đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 128 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó có năm xã NTM nâng cao, kiểu mẫu; 1.550 khu NTM, trong đó có 30 khu NTM kiểu mẫu. Các hoạt động vì người nghèo, an sinh xã hội, cứu trợ tiếp tục được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Tính đến 30/11/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội đạt trên 38 tỉ đồng. Hỗ trợ sửa chữa và xây mới 425 nhà đại đoàn kết trị giá gần 12,7 tỉ đồng; chi hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ mua thẻ BHYT, khám chữa bệnh cho hộ cận nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó trị giá trên 6 tỉ đồng...

Với những thành tích đã đạt được, năm 2022, Ủy ban MTTQ tỉnh đã được nhận Huân Chương Độc lập hạng Ba; Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu trong năm 2023, các uỷ viên Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên cần tập trung nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Triển khai nghiên cứu, biên soạn, tái bản bổ sung và xuất bản Cuốn lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ giai đoạn 1930-2020. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động do MTTQ phát động, chương trình ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, xóa nhà tạm cho hộ nghèo; thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; củng cố, kiện toàn bộ máy cán bộ làm công tác mặt trận từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp và thống nhất hành động giữa MTTQ với các tổ chức thành viên; với các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp tham gia các chương trình phát triển KTXH, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hải trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” của Ủy ban Trung ương MTTQVN cho các cá nhân đã có cống hiến xuất sắc.

Hội nghị đã hiệp thương kết nạp Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh là tổ chức thành viên MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 và hiệp thương cử bổ sung thay thế hai vị ủy viên Uỷ ban MTTQ tỉnh là ông Nguyễn Quyết Tiến - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh và Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bằng khen, Cờ thi đua của Ủy ban MTTQ tỉnh.

 

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

        BẢN QUYỀN THUỘC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA PHÚ THỌ

  • Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hiệp hội.
  • Biên tập & Quản trị Website: Nhà báo Nguyễn Sản
  • Trụ sở: Số 281 đường Tiên Dung, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ
  • Điện thoại: 02103 966799 - Fax: 02103 953542