Cụm thi đua số 1 thuộc Liên hiệp các Hội KH và KT tỉnh giao ban quý I, triển khai nhiệm vụ quý II

Sáng 18-4, tại Văn phòng Hiệp hội DNNVV tỉnh (số 281- đường Tiên Dung, phường Tiên Cát), Cụm thi đua số 1 thuộc Liên hiệp các Hội KH và KT tỉnh (LHH) tổ chức Hội nghị giao ban quý I, triển khai nhiệm vụ quý II.

 

z4274686916713_b7bdc31f14dffedabeb1cd7ed337c0ed

Quang cảnh Hội nghị

z4274699692874_014e382ed945b610ff46c9a1ebe9ea50

Các đồng chí Hồ Đình Lưỡng – Chủ tịch, Khổng mạnh Tiến - Phó chủ tịch LHH; Đàm Đắc Tiến - Phó chủ tịch Hiệp hội DNNVV tỉnh, Trưởng Cụm thi đua số 3 chủ trì giao ban; đ.c Đàm Đắc Tiến phát biểu chào mừng đại biểu và khai mạc Hội nghị.

z4274687571463_34fc9a9a602ef35c7873364cea96be40

Đồng chí Hồ Đình Lưỡng – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LHH tỉnh phát biểu chỉ đạo.

z4274687026369_12c14dd888d6b8253f3c0c9019392dfc

Đồng chí Khổng mạnh Tiến - Phó chủ tịch LHH, tổng kết các nội dung giao ban

Dự và chỉ đạo hội nghị có Ban lãnh đạo LHH; các đồng chí Hồ Đình Lưỡng – Chủ tịch, Khổng mạnh Tiến - Phó chủ tịch LHH; Đàm Đắc Tiến - Trưởng Cụm thi đua số 1 chủ trì giao ban.  Đại diện lãnh đạo 11 hội thành viên Cum 1 có mặt đông đủ.

Sau phát biểu chào mừng và khai mạc Hội nghị của TS Đàm Đắc Tiến – Phó Chủ tịch TT Hiệp hội DNNVV tỉnh, Trưởng Cụm thi đua số 1 - đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị giao ban; Hội nghị đã nghe đồng chí Tổng thư kỳ LHH báo cáo kết quả công tác quý I và nhiệm vụ công tác quý II/2023 của Cụm thi đua số 1; đồng chí Khổng Mạnh Tiến Phó chủ tịch LHH báo cáo kết quả công tác quý I và nhiệm vụ công tác quý II/2023 của LHH.

Ý kiến phát biểu thảo luận của đại diện lãnh đạo các Hội tập trung vào các nội dung: Đánh giá những việc đã làm được và những việc chưa làm được, từ đó chỉ ra nguyên nhân của các hạn chế cần khắc phục và thảo luận chương trình công tác quý II năm 2023, đồng thời kiến nghị, đề xuất các nội dung cần bổ sung trong báo cáo kết quả công tác quý I và nhiệm vụ công tác quý II năm 2023; công tác phối hợp giữa cơ quan thường trực với các tổ chức thành viên, giữa các tổ chức thành viên với nhau; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn trong khả năng cho phép…

z4274687010366_7d79548f5d88af1ca6901306d3d06ff8

z4274687554705_b8eb42bf34a5c9b27f1173d58a9da972

z4274687012448_b6f0152aacac660d52638abcd182d8f5

Các đại biểu dự và phát biểu, thảo luận.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Đình Lưỡng – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LHH khẳng định: Qua ý kiến phát biểu của các lãnh đạo các hội trong Cụm thi đua số 1 có thể khẳng định rằng 11 tổ chức thành viên của Cụm đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ công tác quý I. Trong điều kiện trước và sau Tết nghỉ dài ngày và các chương trình vui xuân, nhưng các đơn vị trong cụm đã có được những kết quả công việc cụ thể, đóng góp vào kết quả hoạt động chung của toàn hệ thống. So với các cụm thi đua khác, Cụm thi đua số 1 đang có kết quả cao hơn, đồng đều hơn. Thời gian còn lại của Quý II và các tháng còn lại của năm 2023, các hội tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm như sau:  

 1. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thành viên thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản của Trung ương, tỉnh Phú Thọ, của Liên hiệp hội tỉnh về các nội dung liên quan đến công tác hội, trí thức, khoa học công nghệ và kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Tập trung quán triệt và thực hiện nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và các nghị quyết Trung ương khóa XIII, trong đó đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2023; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
 2. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các hội thành viên. Thực hiện công tác kiểm tra hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2023. Tăng cường sự gắn kết, liên kết, phối hợp công tác giữa các thành viên trong cụm thi đua, cùng như với các tổ chức thành viên thuộc LHH tỉnh.
 3. Đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ, hoạt động sáng kiến: Triển khai đảm bảo kế hoạch và quản lý tốt các nhiệm vụ khoa học công nghệ, sáng kiến được giao. Nghiên cứu, phát hiện những vấn đề mới, thiết thực, mang tính thực tiễn và ứng dụng, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương. Chủ động tìm kiếm nguồn viện trợ, tài trợ mới để gia tăng nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ. Xây dựng cơ chế hợp tác giữa các thành viên trong cụm thi đua trong thực hiện các nhiệm vụ KH-CN.
 4. Chủ trì tổ chức mình và có kế hoạch phối hợp cụ thể với Thường trực LHH, một số cơ quan, đơn vị, tổ chức thành viên để triển khai tốt các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong năm 2023.
 5. Tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh; tuyên truyền các đơn vị, cá nhân tích cực tham gia Giải thưởng sáng tạo KH&CN Việt Nam năm 2023.
 6. Triển khai các nội dung Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày KH&CN Việt Nam (18/5/2023): Tuyên truyền về ý nghĩa Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 và những thành tựu KH- CN tiêu biểu; Tổ chức xét chọn, gặp mặt, tọa đàm, tôn vinh, khen thưởng trí thức KH, CN tiêu biểu LHH tỉnh.
 7. Tổ chức các diễn đàn, hội thảo khoa học thu hút sự quan tâm, tham gia của đội ngũ trí thức quê hương Phú Thọ; tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên đề. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chuyển giao khoa học công nghệ thông qua các tạp chí, ấn phẩm, chuyên san và trang thông tin điện tử, trang fanpage.
 8. Tăng cường hợp tác và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp năm 2023 với các cơ quan, tổ chức theo Điều lệ và các quy định của pháp luật.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Khổng Mạnh Tiến tổng kết các nội dung giao ban, nhắc nhở các hội thành viên Cụm thi đua số 1 thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm mà Chủ tịch LHH đề cập trong phát biểu chỉ đạo; cảm ơn Hiệp hội DNNVV đã giúp đỡ, đăng cai tổ chức, góp phần vào thành công của hội nghị giao ban lần này.

CÔNG TY TRUYỀN THÔNG HH DNNVV (Thực hiện) 

 

 

 

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

        BẢN QUYỀN THUỘC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA PHÚ THỌ

 • Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hiệp hội.
 • Biên tập & Quản trị Website: Nhà báo Nguyễn Sản
 • Trụ sở: Số 281 đường Tiên Dung, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại: 02103 966799 - Fax: 02103 953542