Kỷ niệm 60 năm thành lập Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Sáng 26/4, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 27/4/1963 - 27/4/2023.

 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi Lễ.

1111z4298301075915_a54de783374de956af5d94d0ef629f70

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các đại biểu

6666666z4298302429954_a142807b0af64a0c814eb5a8b3ee8d4e

Chủ tich nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu dự Lễ Kỷ niệm

Đến dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước và các đồng chí: Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương. Sự kiện còn có sự tham dự của đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Hà Nội và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp cả nước.
 
Trong vai trò Ủy viên BCH Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn cùng các ủy viên BCH VCCI tham dự Lễ kỷ niệm.
 
44444z4298302397260_3806fb0a9bd7000ebf529e715c440aee
 
Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công đọc diễn văn 

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công nêu rõ: Trên chặng đường 60 năm qua, VCCI là tổ chức tiên phong trong phát động và triển khai nhiều hoạt động quan trọng vì sự phát triển của doanh nghiệp, cụ thể như: Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về doanh nghiệp và doanh nhân; chủ động đề xuất và tham gia xây dựng đề án trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09 về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế” – văn kiện đầu tiên của Đảng và Nhà nước ta về doanh nhân; nghiên cứu, đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) từ năm 2005 và tiến hành công bố hàng năm, qua đó thúc đẩy nâng cao chất lượng điều hành kinh tế và cải cách hành chính ở các địa phương…

VCCI là cầu nối hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước. Định kỳ hàng tháng, hàng quý VCCI tổng hợp các kiến nghị, khó khăn và vướng mắc của doanh nghiệp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị để xử lý, giải quyết.

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công nêu rõ, VCCI sẽ tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy doanh nhân, doanh nghiệp tự nỗ lực vươn lên phát triển, xứng đáng với vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh thúc đẩy phát triển số lượng, cần vun đắp hình thành các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu ngành, những “sếu đầu đàn” dẫn dắt các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, góp phần xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập thành công.

Bên cạnh đó, Chủ tịch VCCI cũng chia sẻ, một trọng tâm lớn mà VCCI cùng cộng đồng doanh nghiệp sẽ nỗ lực thực hiện trong thời gian tới là xây dựng đạo đức doanh nhân, văn hoá kinh doanh để tự định vị bản sắc, vị thế của mình trong cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp quốc tế. Đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh Việt Nam cần được xây dựng dựa trên kết hợp những tinh hoa của văn hoá Việt Nam với tinh hoa văn hoá kinh doanh thế giới. Văn hóa phải trở thành sức mạnh mềm, soi đường và tiếp sức cho doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, có vị thế và uy tín ngày càng cao ở trong nước cũng như quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, VCCI đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, thúc đẩy sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam, có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế đất nước.

Theo Chủ tịch nước, bước vào giai đoạn đổi mới đất nước, với nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, VCCI đã chủ động, tích cực, kịp thời tham mưu, tư vấn cho Đảng, Nhà nước nhiều nội dung về kinh tế thương mại, phát triển doanh nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế, việc tham gia các tổ chức và liên kết kinh tế quốc tế, các hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương. Là cầu nối quan trọng giữa cộng đồng doanh nghiệp với Đảng, Nhà nước, Liên đoàn đã kịp thời nắm tình hình, phản ánh và đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; góp ý phản biện, giám sát thực thi các chính sách... góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam, tạo sức cạnh tranh tốt hơn cho nền kinh tế.

Hội đồng Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam ra mắt 

Biểu dương sự cống hiến tận tụy, nhiệt huyết của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên VCCI, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện cho sự phát triển, lớn mạnh của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam. Xác định đội ngũ doanh nhân là một bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là lực lượng nòng cốt, chủ lực trong xây dựng, phát triển kinh tế đất nước.

Để giúp các doanh nghiệp phát triển, Đảng, Nhà nước đã và đang có nhiều giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, không ngừng hoàn thiện khung pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, an toàn để các doanh nghiệp thuận lợi gia nhập thị trường, khởi nghiệp, không ngừng phát triển.

Chủ tịch nước đề nghị VCCI phải thực sự là trung tâm tập hợp, đoàn kết và hỗ trợ, là chỗ dựa tin cậy của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp Việt Nam hội nhập thành công. Là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với giới doanh nhân, doanh nghiệp, Liên đoàn phải chuyển tải được ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp, thực tiễn sản xuất, kinh doanh vào quá trình xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, VCCI cần chủ động, tích cực hơn nữa trong phối hợp với các địa phương thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, xây dựng các mô hình liên kết, hợp tác phát triển kinh tế các vùng, các địa phương. Tiếp tục thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của doanh nhân, doanh nghiệp, đẩy mạnh tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu; tập hợp, kết nối, hỗ trợ cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ

Cùng với đó, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, Liên đoàn, các hiệp hội doanh nhân, doanh nghiệp cần tiên phong xây dựng, hình thành hệ giá trị, chuẩn mực đạo đức doanh nhân, văn hoá kinh doanh phù hợp với giá trị, đạo đức, văn hoá Việt Nam, với tinh hoa văn hóa kinh doanh quốc tế; đề cao tinh thần dân tộc, trách nhiệm xã hội và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Cũng tại buổi Lễ, VCCI đã thành lập và cho ra mắt Hội đồng Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam gồm 21 thành viên đầu tiên là đại diện các doanh nghiệp đầu ngành Việt Nam với 3 đồng Chủ tịch là: Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công, Chủ tịch Tập đoàn THACO Trần Bá Dương và Chủ tịch FPT Trương Gia Bình.

777777z4298302441817_0961eb70538f6b0bcfeaaca14b4b57bd

Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Phú Thọ và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Hội đồng có chức năng tập hợp, liên kết, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp lớn, đầu ngành Việt Nam, mở rộng mối quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế, phát huy vai trò của các doanh nghiệp đầu ngành trong phát triển các ngành, các địa phương, dẫn dắt các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp trong ngành phát triển; qua đó tham gia phát triển cộng đồng doanh nghiệp và góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững./.

 
 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

        BẢN QUYỀN THUỘC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA PHÚ THỌ

  • Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hiệp hội.
  • Biên tập & Quản trị Website: Nhà báo Nguyễn Sản
  • Trụ sở: Số 281 đường Tiên Dung, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ
  • Điện thoại: 02103 966799 - Fax: 02103 953542